1. A szolgáltatásnyújtáshoz elengedhetetlen feldolgozásra kerülő személyes adatok Adatkezelője a Wittchen Hungary Kft. (székhely: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57, cégjegyzékszám (REGON): 01-09-371794, (a továbbiakban: „Adatkezelő”).    2. A személyes adatok kezelése a szolgáltatások teljesítése céljából történik, beleértve a szerződések teljesítését és termékértékesítést, továbbá amikor szükséges, az Adatkezelő jogilag megalapozott céljaiból, különös tekintettel saját termékeinek vagy szolgáltatásainak direkt marketingjére. A személyes adatok más, olyan célokból történő feldolgozása, amelyekhez a felhasználó hozzájárul, ha szükséges a hozzájárulása a hatályos jogszabályok szerint. Ez főleg az Adatkezelő saját termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó, elektronikus és telefonos úton küldött értesítésekre és kereskedelmi anyagokra vonatkozhat. Az érintett személyek hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.


    3. Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen kezeli, meghatározott, jogszerű célokra gyűjti őket össze, és nem adja őket tovább egyéb célokra történő feldolgozásra. Az adatokat kizárólag az adatfeldolgozás céljainak megfelelő, elengedhetetlen és szükséges mértékben gyűjti össze. Az adatok megadása önkéntesen történik a szolgáltatások teljesítése céljából.


    4. Az Adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket ügyfelei és felhasználói személyes adatainak illetéktelenek általi hozzáféréssel szembeni védelme érdekében. E célból magas szintű szervezeti és műszaki biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Az Adatkezelő nem osztja meg a személyes adatokat arra nem jogosult szervezetekkel. Az Adatkezelő írásbeli szerződés alapján megbízhat más szervezetet a személyes adatok Adatkezelő nevében történő kezelésével. A személyes adatokhoz az Adatkezelő alkalmazottai és munkatársai, valamint a Társaságot támogató szervezetek férnek hozzá a kiszervezett szolgáltatásokra vonatkozó szabályoknak és a megbízási szerződések tartalmának megfelelően. A személyes adatokhoz az arra jogosult szervezetek is hozzáférhetnek a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján.


    5. Az Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig tárolja az adatokat, illetve az erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig, de nem tovább, mint az az adatkezelő vagy harmadik fél jogilag megalapozott érdekeiből eredően szükséges, azaz többek között a végzett tevékenység alapján bejelenthető jogorvoslat céljából. Fiók törlése esetén a személyes adatok a lehetséges követelések elévüléséig lesznek tárolva. A vásárlásokat igazoló nyugtákkal/számlákkal kapcsolatos adatok az adómegállapítás elévüléséig, a lehetséges követelések elévüléséig vagy a garanciaidőszak végéig lesznek kezelve. Azoknak a személyeknek az adatai, akik hozzájárultak személyes adataik konkrét célokkal, pl. meghatározott marketingtevékenységek céljából történő kezeléséhez, a hozzájárulás visszavonásáig lesznek kezelve.


    6. Az érintett személyeknek joguk van az Adatkezelőtől hozzáférést kérni saját személyes adataikhoz, joguk van az adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá jogukban áll a törvényben meghatározott esetekben kifogást emelni, illetve megilleti őket az adataik hordozhatóságához való jog. Amennyiben azt állapítják meg, hogy személyes adataik kezelése jogszerűtlen volt, az érintett személyeknek joguk van felügyeleti szervnél panaszt emelni.


    7. Olyan személynek, aki a személyes adatainak a kezeléséhez egy vagy több meghatározott célból hozzájárulását adta, jogában áll a hozzájárulást bármikor visszavonni. Ez nem befolyásolja annak az adatkezelésnek a jogszerűségét, amire a hozzájárulás alapján a hozzájárulás visszavonása előtt került sor.


    8. Az adatok megadása önkéntesen történik, a kötelező adatok meg nem adása azonban elengedhetetlen, azok nélkül nincs lehetőség regisztrálni vagy rendelést leadni. Amennyiben az adatok feldolgozása elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez, amiben az egyik szerződő fél az a személy, akinek az adatairól szó van, illetve elengedhetetlen műveletek végrehajtásához annak a személynek a kérésére, akinek az adatairól szó van, a szerződés megkötése előtt meg kell adni a kötelezőként jelölt adatokat.


    9. Ahhoz, hogy Vásárlóink számára a legelőnyösebb, leginkább személyre szabott ajánlatot tudjuk nyújtani, továbbá annak a szerződésnek a teljesítéséhez, amely az Adatkezelő és aközött a személy között köttetett, akinek az adatairól szó van, valamint annak a személynek a kifejezett jóváhagyása esetén, akinek az adatairól szó van, az Adatkezelő „profilalkotást” végezhet, ami azt jelenti, hogy automatizált módon dolgozza fel azokat a személyes adatokat, amiket egyes tényezők kiértékeléséhez használ fel, különös tekintettel a természetes személy egyéni preferenciáira és érdeklődési köreire. Direkt marketing célra történő adatkezelés, pl. profilalkotás, továbbá az adatkezelő jogszerűen megalapozott érdekein alapuló adatkezelés, piackutatás, történeti és statisztikai kutatás céljából történő adatkezelés esetén azoknak a személyeknek, akiknek az adatairól szó van, joguk van kifogást emelni arra az adott esetre vonatkozóan, aminek az adatairól szó van. Az adatkezelő nem hoz olyan döntést, ami kizárólag automatizált adatfeldolgozáson, pl. profilalkotáson alapul, és jelentős hatással van arra a személyre, akinek az adatairól szó van. Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz azoknak a személyeknek a jogvédelmére, szabadságuk védelmére és jogszerűen megalapozott érdekeik védelmére, akiknek az adatait kezeli.


    10. A WITTCHEN webáruház Cookie fájlokat használ az oldal Vásárló vagy más természetes személy általi használatával kapcsolatos információk gyűjtésére.
    A Cookie (süti) típusú fájlok informatikai adatokat jelentenek, elsősorban rövid szövegfájlokat, amelyek azokon a készülékeken vannak elmentve és tárolva, amiket az oldal felhasználója, a Vásárló használ a weboldalak megtekintésére, és a következőket teszik lehetővé:

    · a Vásárló felhasználói munkamenetének fenntartása (bejelentkezés után), ennek köszönhetően a Vásárlónak nem kell az oldal minden aloldalán újra beírnia a felhasználónevét és a jelszavát,

    · a weboldal optimalizálása és hozzáigazítása a Vásárlóknak és az oldal többi látogatójának az igényeihez,

    · látogatottsági statisztikák készítése az oldal aloldalaihoz,

    · marketingüzenetek személyre szabása,

    · az oldal biztonságos és megbízható működésének biztosítása.


    Az oldal munkamenet cookie-kat használ, amik az internetböngésző ablakának bezárása után törlődnek, valamint tartós cookie-kat, amik meghatározott ideig el lesznek mentve azokon a készülékeken, amelyeket a felhasználó/Vásárló az oldal megtekintéséhez használ. Az oldal felhasználója, a Vásárló bármikor önállóan módosíthatja a cookie fájlokra vonatkozó beállításait, és meghatározhatja a fájlok tárolásának feltételeit, illetve a cookie fájlokon keresztüli hozzáférés engedélyezését készülékéhez. Az előző mondatban említett módosításokat a Felhasználó saját internetböngészőjének a beállításaival vagy a weboldal konfigurálásával tudja elvégezni. Ezeket a beállításokat főként úgy lehet módosítani, hogy blokkolják az automatikus cookie használatot az internetböngésző beállításaiban, továbbá minden egyes alkalommal tájékoztassák a Felhasználót arról, hogy cookie kerül az eszközére. A cookie fájlok kezelésének lehetőségeiről és módjairól részletes információ a program (internetböngésző) beállításaiban található.


    A felhasználó bármikor törölheti a cookie fájlokat az általa használt internetböngészőben elérhető beállításokon keresztül. A cookie fájlok alkalmazásának a korlátozása befolyásolhatja a webáruház oldalán elérhető egyes funkciók működését.

    A Webáruház használ olyan cookie fájlokat is, amiket a Társaság partnerei helyeznek el, ezáltal lehetővé téve a reklámtevékenység személyre szabását és hatásainak nyomonkövetését.
    A webáruház RTB személyre szabott retargeting cookie-kat használhat. A felhasználó a http://www.rtbhouse.com/privacy/ oldalon iratkozhat le az alkalmazott retargetingről.

    Bezár
    Hasonlítsd össze a termékeket ()