A panaszlapon megadott személyes adatok kezelője a Wittchen Hungary Kft, Teréz körút 55-57, 1062 Budapest ("Társaság"). A személyes adadokat panasz fogadása és elbírálása érdekében kezeljük a 6 mp. rendelet 1. f) pontja alapján. Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95. irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 f) pontja. /46 / EK („GDPR”) és kapcsolatfelvételi célból (beleértve az SMS-t és/vagy e-mailt is) az Ön önkéntes hozzájárulása alapján. 6 mp. 1 betű a) GDPR. Személyes adatok a WITTCHEN csoporthoz tartozó jogalanyok, valamint a Vállalat hatályos jogszabályok betartására kötelezett alkalmazottai és/vagy munkatársai, valamint a Társasággal kiszervezett szolgáltatások alapján együttműködő jogalanyok számára adhatók ki, amennyiben ezek alvállalkozóként kezelik az adatokat, kizárólag a Társasággal kötött megbízási szerződés és/vagy adatmegosztás alapján és csak annak utasításai szerint. Ezen túlmenően, az adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint felhatalmazott szerveknek is átadhatják. A személyes adatok kezelése a panaszkezelés időtartama alatt, valamint a jogszabályban meghatározott határidők szerint történik, ideértve az esetleges igények elévüléséig is. A személyes adatok kezelése nem foglalja magában az automatikus döntéshozatalt vagy a profilalkotást. Minden érintettnek joga van: (i) hozzáférni adataihoz és azokat helyesbíteni, (ii) adatokat törölni, (iii) korlátozásokat adatkezelés, (iv) adattovábbítás, (v) azok kezelésének tiltakozása. Kérjük, a fenti jogok gyakorlása érdekében írásban forduljon az ügyintézőhöz a Társaság székhelye szerinti címen („Személyes adatkezelőnek”), vagy elektronikus úton: info@wittchen.hu e-mail címen. Az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. A személyes adatok megadása önkéntes, de a panasz benyújtásához szükséges. A személyes adatok kezelésének szabályairól részletes tájékoztatást itt talál.

        Bezár
        Hasonlítsd össze a termékeket ()