Extra kedvezmény 20%* a második és további olcsóbb bőröndökre.    *A kedvezmény automatikusan a kosárba kerül.

Extra kedvezmény 20% a második és
további olcsóbb bőröndökre

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
A kosaradban a legutóbbi látogatásod után maradtak termékek. Fejezd be a vásárlást mielőtt elfogynak a termékek!
Elérted az ingyenes kiszállítási küszöböt
Tovább a kosárba
Bevasarlo-kosar (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Elérted az ingyenes kiszállítási küszöböt
A kosarad üres
ÜZLETSZABÁLYZAT

A WITTCHEN WEBÁRUHÁZ 2022.08.31. ÓTA ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYZATA

1. § BEVEZETÉS
 1. A WITTCHEN webáruház a https://wittchen.hu cím alatt üzemel, a Wittchen Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság vezetésével, székhelye: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57, Magyarország, Cégjegyzékszám: 01-09-371794, adószám: 28739434-2-42.
 2. A Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül írásban az alábbi levelezési címen léphet kapcsolatba: WITTCHEN webáruház, 1062 Budapest, Teréz körút 55-57, Magyarország, telefonon a Vevőszolgálat közvetítésével: +36 (1) 8001665. (díjszabás a standard áraknak megfelelően, a szolgáltató által előírt tarifák alapján, melynek szolgáltatását a Fogyasztó igénybe veszi), vagy elektronikus úton a következő címen: info@wittchen.hu.
2. § FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

A Szabályzatban használt fogalmak jelentése:

 1. Fogyasztó – A Boltban vásárló természetes személy Ügyfél, mely vásárlás a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül esik a Polgári törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján;
 2. Polgári törvénykönyv – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 3. Ügyfél Fiókja – a Fogyasztó fiókja, amivel a Boltban regisztrált. A Fogyasztó saját fiókjába meghatározott felhasználónévvel (azonosító karakterek sorozata, ami az Ügyfelet megkülönbözteti a többi ügyféltől) és jelszóval (a Fogyasztó Boltban történő hitelesítéshez, vagyis az egyértelmű azonosításához és személyigazolásához szükséges karaktersorozat) jelentkezik be;
 4. Futár – professzionális postai szolgáltató, aki az Eladó megbízására kiszállítja a Boltban vásárolt Termékeket;
 5. Termék – a Boltban értékesítésre kínált termékek;
 6. Szabályzat a WITTCHEN Webáruház jelen Üzletszabályzata;
 7. Bolt - WITTCHEN e-kereskedelmi platform, mely segítségével az Eladó, a Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően, értékesítésre kínálja saját termékeit elektronikus úton;
 8. Eladó – jelen szabályzat 1. bekezdés 1.§-ban megjelölt alany, ami a Bolt keretein belül köti meg a Fogyasztóval az Értékesítési Szerződést, továbbá a Webáruház adatkezelője és üzemeltetője;
 9. Értékesítési szerződés – Boltban található termékek értékesítésére vonatkozó, az Eladó és a Fogyasztó között létrejött szerződés, amelyre a jelen Szabályzat, valamint az alábbi magyar jogszabályok az irányadóak:
  1. Fgytv.: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
  2. Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  3. Kereskedelmi tv: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
  4. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  5. EkerR.: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 10. EkerR. : a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
3. § ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 1. Jelen szabályzat, mely egyben az EkerR. értelmében vett szabályzat, tartalmazza a Boltból való vásárlás szabályait.
 2. Az Ügyfelek bármikor hozzáférhetnek a jelen Szabályzathoz a Bolt weboldalán keresztül a https://static.wittchen.com/hu/gfx/attachments/wittchen-uzletszabalyzat.pdf
 3. Jelen Szabályzat különös tekintettel meghatározza:
  1. a Megrendelés elektronikus úton történő leadásának feltételeit és elveit a Boltban;
  2. a Termékeket érintő Értékesítési Szerződés megkötésének elveit a Bolt keretei között nyújtott szolgáltatások felhasználásával.
 4. A Boltból való vásárlás feltétele jelen Szabályzat elfogadása. Az Ügyfél Fiókjának regisztrációja, illetve a Fogyasztó Megrendelése szükségessé teszi jelen Szabályzat pontjainak elfogadását ún. check-box (kipipálandó doboz) közvetítésével. Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a jelen Szabályzatot, nincs lehetősége a Megrendelés leadására.
 5. A Boltban kínált minden termék gyárilag új, mentes minden fizikai vagy jogi hibától, illetve jogszerűen kerültek behozatalra az Európai Unió belső piacára.
 6. Az Eladó a Termékeket a Bolt közvetítésével értékesíti és szállítja Magyarország területére. Minden Értékesítési Szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.
 7. Az Értékesítési Szerződés lényeges pontjait a Boltban történő vásárlással a Fogyasztó megerősíti és elfogadja, amely lényeges pontokat az Eladó a Fogyasztó által megadott e-mail címre megküldött rendelés visszaigazolásban átadja, és azokat megerősíti, illetve szükség esetén egyéb tartós adathordozón a Fogyasztó részére átadja és megerősíti.
4. § A BOLT HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
 1. Amennyiben az Ügyfél Fiókot hoz létre, az Ügyfél Fiók tartalmazza a Fogyasztó személyes adatait, illetve a Fogyasztó által a Boltban leadott megrendeléseket érintő információkat. A Fogyasztó Fiókjának létrehozása céljából a Bolt weboldalán a „Regisztrálok” lehetőséget kell kiválasztani, majd a regisztrációt végrehajtani. A Fogyasztónak joga van bármikor felbontani az Eladóval az Ügyfél Fiókjával kapcsolatban kötött szerződést azzal, hogy az Eladó felé egy nyilatkozatot nyújt be arról, hogy törölni kívánja az Ügyfél Fiókját. Ebből a célból az Ügyfélnek fel kell vennie a kapcsolatot az Eladóval a 1. § 2. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.
 2. A Fogyasztó felelősséget vállal a helytelenül megadott személyes adatokért. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy visszamondja a teljesítést, vagy érvénytelenítse a Termék megrendelését, ha a Fogyasztó valótlan adatokat adott meg, vagy a megadott adatok helyessége tekintetében az Eladóban, vagy bármely alkalmazottjában kétely merült fel. Ilyen esetben az Ügyfél telefonos vagy e-mailes értesítést kap a Megrendelés érvénytelenítésének tényéről és annak okáról. Ezen helyzetben az Ügyfelet megilleti a jog a megadott adatok helyességének igazolására, valamint minden olyan körülmény tisztázásának joga, ami kapcsolatban áll a Megrendelésének érvénytelenítésével. Amennyiben nincs olyan adat, ami lehetővé tenné, hogy az Eladó felvegye a kapcsolatot az Ügyféllel, az Eladó azt követően nyújt felvilágosítást, hogy az Ügyfél kapcsolatba lépett vele.
 3. A Fogyasztó felelősséget vállal minden tranzakcióért, amit a felhasználóneve és a jelszava felhasználásával hajt végre, kivéve, ha a felhasználónév és a jelszó harmadik személyhez került a Fogyasztó önhibáján kívül. Az Eladó köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy biztosítsa a felhasználónév és jelszó biztonságát. A Fogyasztó köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy biztosítsa, hogy a felhasználóneve és jelszava nem kerül illetéktelen harmadik személyekhez.
 4. Az Eladót nem terheli felelősség olyan tranzakciókért, amelyek abból erednek, hogy a Fogyasztó saját felhasználónevét és jelszavát harmadik személy rendelkezésére bocsájtotta. Amennyiben az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail fiók felfüggesztésre, módosításra vagy törlésre kerül, a Fogyasztónak haladéktalanul tájékoztatnia kell erről a tényről az Eladót.
 5. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa, a Megrendelés teljesítése céljából megadott minden adat valós, azonban az Eladó nem köteles azok valódiságát és helyességét ellenőrizni. A Fogyasztó elfogadja, hogy az Eladó jogosult a Fogyasztó által megadott adatok valódiságát és helyességét ellenőrizni abban az esetben, amennyiben azok valódiságával kapcsolatban kételye merül fel.
5. § A MEGRENDELÉS LEADÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
 1. Az Eladó lehetővé teszi az Ügyfél által elküldött Rendeléssel az Értékesítési Szerződés megkötését on-line, a Bolt platformjának közvetítésével.
 2. A Bolt közvetítésével történő Értékesítési Szerződés megkötéséhez a Fogyasztónak ki kell választania a Termékeket a Bolt oldalán megjelenő tájékoztatókat követve. A megrendelt Termékek kiválasztását úgy lehet elvégezni, hogy az Ügyfél a Bolt kosarába teszi őket.
 3. A „Megveszem és fizetek” gomb megnyomásáig - a Fogyasztónak lehetősége van a bevitt adatok ellenőrzésére, módosítására és a hibák kijavítására a kiválasztott termékekkel kapcsolatban.
 4. Miután a Fogyasztó megadott minden szükséges adatot, megjelenik a Megrendelés összegzése, ami tartalmazza a hozzá kapcsolódó információkat, különösen:
  1. a Megrendelés tárgyát (Termék neve, márka, méret, szín, mennyiség);
  2. a megrendelt Termékek egységárát és összesített árát, amely tartalmazza a szállítási díj(ak)at, illetve további költség(ek)et (amennyiben ilyenek felmerülnek);
  3. választott fizetési módot;
  4. a Termékek szállítási módját és a szállítási címet;
 5. A Megrendelés elküldéséhez a Fogyasztónak nyilatkoznia szükséges, hogy a Bolt Szabályzatát, megismerte, és elfogadta, valamint Adatvédelmi szabályzatát megismerte, illetve a Megrendelés elküldéséhez „Vásárlás rögzítése” gombra kattintani. Azzal, hogy a Fogyasztó elküldi a Megrendelést, nyilatkozik arról a szándékáról, hogy az Eladóval Értékesítési Szerződést kössön, a jelen Üzletszabályzat tartalmának megfelelően.
 6. A Megrendelés leadása után a Fogyasztó automatikus e-mailt kap, ami tartalmazza a Megrendelés minden lényeges elemének visszaigazolását. Amennyiben a Megrendelésben szereplő Termékek részben nem elérhetőek, a Fogyasztó értesítést kap a megrendelés állapotáról, és eldönti, hogy miként kerüljön teljesítésre (részleges szállítással vagy a Megrendelést teljes egészében lemondja).
 7. Az Értékesítési Szerződés azzal a pillanattal tekinthető létrejöttnek, amikor a Fogyasztó a következő e-mailt kapja: „A megrendelésed már úton van.”
 8. A Megrendelést követően kizárólag a helyesen leadott Megrendelések kerülnek teljesítésre. A helyesen leadott Megrendelés alatt az értendő, hogy a Fogyasztó helyesen megadott minden olyan adatot az Eladó részére, amely szükséges az Értékesítési Szerződés megkötéséhez és annak Eladó általi teljesítéséhez. Az Eladó a Megrendelést nem teljesíti, amennyiben:
  1. a Fogyasztó helytelen vagy valótlan címadatokat ad meg, amelyek ellehetetlenítik a Megrendelés teljesítését;
  2. a Fogyasztó helytelenül adja le a Megrendelést, ami ellehetetleníti annak teljesítését;
  3. az Eladó objektíven megalapozott gyanúja esetén, hogy a Fogyasztó által leadott Megrendelés esetében csalást kísérel meg elkövetni, ami alatt a Fogyasztó minden olyan tette értendő a Megrendelés elküldésével és teljesítésével kapcsolatban, ami törvénytelennek minősül, különös tekintettel az olyan tevékenységekre, mint: a Bolt biztonsága elleni cselekmény, a Bolt platformjának felhasználása nem annak céljával megegyezően, idegen felhasználónév vagy jelszó felhasználása vagy más név alatti bejelentkezés.
 9. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy érvénytelenítse a Fogyasztó által a Szabályzat. bekezdésének nem megfelelően leadott Megrendeléseket a Megrendelés leadásától számított 10 napon belül. Az Eladó törekszik rá, hogy a Megrendelés érvénytelenítése előtt felvegye a Fogyasztóval a kapcsolatot ellenőrzés céljából.
 10. Amennyiben egy Megrendelés több Terméket tartalmaz, a megrendelt Termékek szállítása több csomagban is történhet. Ilyen esetben az Ügyfelet nem terheli további szállítási költség.
6. § ÁRAK
 1. Minden Termék ára magyar forintban van megadva és a mindenkori általános forgalmi adót tartalmazzák.
 2. A Boltban elérhető akciók egymással nem kapcsolhatók össze, kivéve amennyiben az adott akció szabályzata erről másképp nem rendelkezik.
7. § SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉSI MÓDOK
 1. Az Eladó a megrendelt Termékeket Magyarország területére szállítja ki.
 2. Az Eladó a megrendelt Termékek kiszállításának módjáról a megrendelés során, illetve a következő linken ad tájékoztatást: https://www.wittchen.hu/hu-HU/szallitasi-koltsegek
 3. A Fogyasztó a megrendelt termékek árát a következő módokon egyenlítheti ki:
  1. előzetesen elektronikus fizetési rendszer vagy más, a megrendelés során elérhető előzetes fizetési rendszer használatával
 4. Előzetes fizetési mód választása esetén a megrendelt Termékek árát a Megrendelés leadása után haladéktalanul ki kell fizetni.
 5. Az aktuális szállítási díjak a Bolt weboldalán találhatók, a https://www.wittchen.hu/hu-HU/szallitasi-koltsegek alatt kerülnek közzétételre, továbbá azok a Megrendelés leadása során is feltüntetésre kerülnek.
 6. Abban az esetben, ha a Fogyasztó a fizetési módok közül az előre fizetést választja valamely elektronikus fizetési rendszer közvetítésével, a Megrendelés teljesítése azt követően történik, hogy az Eladó megkapta a sikeres fizetésről szóló bizonylatot az elektronikus fizetési rendszer üzemeltetőjétől.
 7. Azzal, hogy a Fogyasztó elfogadja a jelen Üzletszabályzatot, beleegyezik abba, hogy az Eladó számlákat és helyesbítő számlákat küldjön neki elektronikus formában a Fogyasztó által, a regisztráció vagy a Megrendelés leadása közben megadott e-mail címre. A Fogyasztó egyben kijelenti, hogy a fenti elektronikus számlákat az által megadott e-mail cím alatt átveszi.
 8. A Fogyasztó köteles ellenőrizni a csomag állapotát, amikor átveszi a Futártól a Megrendelést. Amennyiben megállapítja, hogy a csomagolás sérült vagy károsodott, az Eladó kárfelvételi jegyzőkönyv felvételét javasolja Futár jelenlétében, illetve az Eladó haladéktalan értesítését a sérülés vagy károsodás tényéről.
8. § AZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
 1. A Fogyasztót az EkerR. 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amely jogát a hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében a Termék Boltban vagy Futártól történő átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Az Eladó azonban ennél hosszabb, 30 napos határidőt biztosít a Fogyasztó részére, hogy indokolás nélküli elállási jogát gyakorolja, amely a Termék Boltban vagy Futártól történő átvételétől számítandó.
 2. A Fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Fogyasztó ezt megteheti például az Eladó alábbi címére küldött postai levél útján: Wittchen Hungary Kft., 1062 Budapest, Teréz körút 55-57 (a borítékra kérjük ráírni: „SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS”).
 3. A fent leírt módon történő elállás esetében az Értékesítési Szerződést meg nem kötöttnek tekintik.
 4. Az elállási jog gyakorlása esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának tudomására jutásától számított 14 napon belül visszatérít minden, a Fogyasztó által az Eladó részére megfizetett összeget, ideérve a szállítási díjat (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy az Ügyfél a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).
 5. A fentiek szerinti visszatérítés során az Eladó a Megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A Fogyasztó megadhatja a bankszámlaszámát, amire az Eladó visszautalja az összeget. A visszatérítéssel kapcsolatban az Ügyfelet semmilyen esetben sem terheli díjfizetési kötelezettség. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 6. Az Értékesítési Szerződéstől való elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a Fogyasztónak kötelessége visszaküldeni a Termékeket. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a 14 nap letelte előtt visszaküldi a a következő címre: Centrum Logistyczne WITTCHEN - Zwroty, Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów,POLAND vagy bármely magyarországi WITTCHEN üzlet címére (a csomagra kérjük írja rá: „VISSZAKÜLDÉS”). (a borítékra kérjük írja rá: „VISSZAKÜLDÉS”).
 7. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél viseli a termék Eladó részére történő visszaküldésével járó közvetlen költségeket. Utánvéttel feladott küldeményeket az Eladónak nem áll módjában átvenni.
 8. A Fogyasztót terheli a felelősség a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
 9. A Fogyasztó a Szabályzat 8.§ 1. bekezdése alapján fennálló elállási jogán túl az Eladó minden Ügyfélnek további lehetőséget biztosít, hogy az Értékesítési Szerződéstől indoklás nélkül elálljon azzal, hogy ez irányú igényét a Termékek átvételétől számított 30 napon belül írásban eljuttatja az Eladó részére. A jelen pont szerinti elállási jog gyakorlása esetén a Termékeket eredeti, sértetlen állapotban (ide nem értve az a Boltban való általános használatból fakadó elhasználódás mértékét) szükséges visszaszolgáltatni az Eladó részére. A fentiek alapján a Fogyasztó a Terméket ellenőrizheti, ahogyan azt egy fizikai üzletben történő vásárlás során tenné (pl. a Fogyasztó csak felpróbálhatja, de nem használhatja azt). A jelen pont szerinti 30 napos elállási jog gyakorlása nem sérti és nem korlátozza a Fogyasztó EkerR. 20. § szerinti, 14 napos indoklás nélküli elállási jogát.
 10. Abban az esetben, ha a Fogyasztó él az Értékesítési Szerződéstől való 30 napos indoklás nélküli elállás jogával, a Szabályzat 8.§ 2-9. bekezdései megfelelően irányadók.
9. § REKLAMÁCIÓ, SZAVATOSSÁG
 1. Az Eladó kizárólag hibátlan terméket juttat el a Fogyasztó részére.
 2. Ha a vásárolt termékben hiba van, Önt reklamációhoz való jog illeti meg. A kellékszavatossági szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) részletezi. Ennek értelmében a szavatossági időtartamon belül szavatossági igény nyújtható be, ha a termék rendeltetésszerű használat ellenére meghibásodik, s a hibáról bizonyítható, hogy a meghibásodást előidéző ok már az eladáskor is benne volt a termékben. Ha azonban a termék rendeltetésszerű használat mellett elhasználódik, az alapvetően nem jogos ok a reklamációra.
 3. A reklamáció zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a reklamációnak tartalmaznia kell az érintett családi és utónevét, levelezési címét, az adásvételi szerződés megkötésének dátumát, az adott termék típusát, a hiba típusának pontos leírását valamint a reklamáció bejelentésének dátumát, az arra való kérelmet, hogy a szerződésben leírtaknak megfelelően járjunk el, valamint szükséges olyan elérhetőségi adat megadása, ahol a reklamáció eredményét tudjuk közölni a reklamációt benyújtó személlyel.
 4. A reklamáció megírásához használható a reklamációs ív. A reklamációs ív használata nem feltétele a reklamációnak. Kizárólag példaként szolgál arra, milyennek kell lennie a reklamációhoz benyújtandó dokumentumnak. Kérjük, hogy a reklamáció benyújtásakor adják át a hibás terméket és a vásárlás bizonyítékául szolgáló dokumentumot. Ez lehet például a blokk fénymásolata, vagy számla, bankkártyás fizetés esetén banki igazolás vagy más bizonyító irat, amelyen szerepel az áru vásárlásának dátuma, a termék típusa és ára.
 5. A szavatossági idő 1 év. A vásárlástól számított első hat hónapban a hiba eredetével kapcsolatos bizonyítás kötelezettje az eladó bolt. Fél év után a bizonyítás kötelezettje a vásárló.
 6. A szavatossági jogok a vásárlót két lépcsőben illetik meg. Jogos reklamáció esetén az első lépcsőben kijavítást vagy kicserélést igényelhet. A vásárló választhat a két lehetőség közül, azzal a megszorítással, hogy a két lehetőség közül az eladónak aránytalan többletköltséget okozót nem választhatja. A második lépcsőre akkor lehet áttérni, ha a kicserélést vagy kijavítást az eladó nem vállalja, vagy nem megvalósítható. A második lépcsőben a vásárló az árleszállítás és az elállás közül választhat, de jelentéktelen hiba esetén az elállást nem választhatja. A cipőfűző elhasználódása ilyen, jelentéktelen hibának számít.
 7. Nem képezheti jogos reklamáció tárgyát a nem rendeltetésszerű használatból, helytelen ápolásból és tárolásból adódó meghibásodás, az házilagos javításból adódó probléma vagy a külső sérülésekből bekövetkező szándékos vagy véletlenszerű sérülés. Alkatrész, például cipzár felhúzó részének leszakadása esetén nem tudjuk garantálni, az eredetivel megegyező alkatrész pótlását.
 8. A szavatosság nem terjed ki a termék azon hibáira, amelyekre az eladó a vásárláskor felhívja a vevő figyelmét, különös tekintettel a leértékelt árukra.
 9. A szavatossági igény a vásárlás helyén érvényesíthető, a vásárlást igazoló fizetési bizonylat és a hibás termék felmutatásával.
 10. A Ptk. 2013 évi V. törvény 6:168 § szerinti termékszavatossági igény érvényesítésére a termék gyártójánál van lehetőség: igényelheti a kijavítást, vagy ha az megfelelő határidőn belül nem lehetséges, akkor a kicserélést.
 11. A reklamációról jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a forgalmazó a bejelentéskor nem tud nyilatkozni álláspontjáról, a forgalmazó haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételétől számított 30 napon belül elbírálja a Fogyasztó panaszát (a Fgytv. alapján) hacsak a jogszabályokból vagy egyéb rendelkezésekből más időpont nem származik. A reklamációt a hiba felfedezése után a a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kell bejelenteni, ez két hónapnál nem lehet hosszabb. A reklamációban szereplő személyes adatokat a Wittchen Hungary Kft a reklamáció elbírálásához használja fel, amennyiben a reklamáció elbírálásához szükséges, illetve jogszabályi kötelezettség alapján továbbíthatja harmadik felek számára és a reklamáció lezárását követően 5 évig tárolja.
 12. Ha reklamációkor a felek között vita alakul ki, akkor bírósághoz kell fordulnia a bizonyításra kötelezett félnek. A felek tovább igénybe vehetik a békéltető testületet.
 13. Javítás esetén a szavatossági idő annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a Vásárló a terméket nem tudta használni. Amikor egy termék javításból vagy minőségi bevizsgáltatásból visszaérkezik üzletünkbe, munkatársaink értesítik a Vásárlót.
 14. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog általánosan alkalmazandó rendelkezései az irányadóak, különösen: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről rendelkezései, valamint az általánosan alkalmazandó jogszabályok egyéb vonatkozó rendelkezései.
 15. Amennyiben a Fogyasztó szavatosság jogcímen kíván igényt érvényesíteni, úgy azt bejelentheti a budapesti WITTCHEN üzletben vagy az érintett Termék Boltba való visszaküldésével a következő címre: Centrum Logistyczne WITTCHEN - Zwroty, Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów. POLAND (a borítékra kérjük ráírni: REKLAMÁCIÓ). A kifogásolt termékhez kérjük hozzácsatolni a vásárlást igazoló bizonylatot (pl. a blokk vagy az áfás számla másolatát), illetve a hiba részletes leírását a Fogyasztó által választott szavatossági igény megjelölésével. A panaszbejelentéshez a Fogyasztó használhatja a Bolt weboldaláról letölthető reklamációs nyomtatványt, amely elérhető a következő linken: https://www.wittchen.hu/hu-HU/uj-reklamacio.
 16. Az Eladó a reklamáció benyújtásától számított 14 napon belül válaszol a beérkezett megkeresésre.
 17. A fogyasztó panaszával fordulhat a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez. A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti békéltető testületek székhelyei és elérhetőségei elérhetőek az alábbi linken: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 18. Amennyiben a Fogyasztó a fentiekben meghatározott jogainak érvényesítését követően vitarendezést kíván kezdeményezni, https://ec.europa.eu/consumers/odr link alatt online vitarendezési platformon teheti meg.
 19. Illetékes hatóságok
  Budapesti Békéltető Testület
  Székhelye: 1066 Budapest, Krisztina körút 99. III/310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest Pf.10.
  Központi telefonszám: (06 1) 488-2131
  Email:bekelteto.testulet@bkik.hu, http://www.bekeltet.hu
 20. FEOSZ - Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
  Cím:1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
  Tel.:06-30-400-4477, 06-30-515-3210, e-mail:feosz@feosz.hu
10. § A BOLT ELEKTRONIKUS ÚTON VALÓ ELÉRÉSÉNEK TECHNIKAI FELTÉTELEI
 1. A Bolt az alábbi minimális technikai feltételekkel rendelkező eszközökről használható zavartalanul
  1. Internet Explorer 8.0 vagy annál újabb verziójú ActiveX böngésző, JavaScript, cookiek, vagy
  2. Mozilla Firefox 3.0 vagy annál újabb verziójú böngésző bekapcsolt Java appletekkel, JavaScript és cookiek, vagy
  3. Google Chrome 21.0 vagy annál újabb verziójú böngésző bekapcsolt Java appletekkel, JavaScript és cookiek,
  4. minimális képernyőfelbontás: 1280×720 pixel.
 2. A Fogyasztók adatai, továbbá a Bolt üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatások által felhasznált adatok biztonsága biztosításának céljából az Eladó minden olyan technikai és szervezeti eszközt alkalmaz, amely megfelel az általa nyújtott szolgáltatások általánosan elvárt biztonságos szintjének, különös tekintettel a Fogyasztók személyes adatainak jogosulatlan harmadik személyek általi megszerzésének és módosításának megelőzésére.
 3. A Bolt használata során a Fogyasztó köteles különösen az alábbiakra:
  1. tiltott tartalmak közlésétől tartózkodni
  2. a Boltot olyan módon használni, ami nem zavarja annak működését, különösen köteles az előírt programok és/vagy eszközök használatára;
  3. minden olyan tevékenységet kerülni, amely kéretlen levelek küldésének (spam), vagy a Bolt indokolatlan használatának minősül, vagy ilyen irányú bármely intézkedést elhelyezni a Boltban
  4. a Bolt más Fogyasztókat, illetve az Eladó számára nem zavaró vagy annak működését indokolatlanul terhelő használatára;
  5. a Bolt olyan módon történő használatára, ami megfelel a Magyarország területén érvényben lévő jogi előírásoknak, illetve a Szabályzat tartalmának.
 4. Az Eladó intézkedéseket tesz abból a célból, hogy biztosítsa a Bolt helyes és zavartalan működését. A Fogyasztónak tájékoztatnia kell az Eladót minden általa észlelt hibáról vagy üzemzavarról, amelyet a Bolt használata közben tapasztal.
 5. Bármilyen reklamációt a Bolt működésével kapcsolatban a Fogyasztó írásban a következő címre küldhet: WITTCHEN Hungary Kft., 1062 Budapest, Teréz körút 55-57, vagy e-mail útján: info@wittchen.hu. A reklamáció során a Fogyasztónak meg kell adnia nevét, levelezési címét, és a Bolt működésével kapcsolatban fellépő hiba típusát, leírását és dátumát is.
 6. Az Eladó minden reklamációt annak beérkezésétől számított 14 napon belül megvizsgál, és, annak elbírálásáról az Ügyfelet tájékoztatja az általa megadott címen.
11. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ajánlatokat, akciókat tegyen közzé, vagy vonjon vissza, illetve módosítsa a Termékek árát a Boltban. Ez nem érinti a Fogyasztó által leadott megrendelést, és az az alapján létrejött Értékesítési Szerződésben szereplő feltételeket.
 2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori magyar, különös tekintettel a 2. § 10. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadók.
 3. Jelen Szabályzat nem zárja ki és nem korlátozza a Fogyasztót a kötelező törvényi rendelkezések alapján megillető egyéb jogai gyakorlásában. Amennyiben jelen Szabályzat előírásai és a fogyasztókat megillető kötelező jogok között ellentmondás áll fenn, a hatályos jogszabályok rendelkezései élveznek elsőbbséget.
 4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot fontos okból egyoldalúan módosítsa. A fontos indoknak minősül különösen, de nem kizárólagosan az általánosan érvényben lévő előírások megváltozása, a szervezeti változások az Eladó oldalán, a szolgáltatásnyújtás bővítése az Eladó által, a további szolgáltatásnyújtás lehetőségének Eladó általi megszűntetése. Az Eladó elektronikus úton tájékoztatja a Szabályzat új tartalmáról az Ügyfeleket (az Ügyfél Fiókjában vagy a Rendelés leadása során megadott e-mail címre küldött levél útján), legkésőbb 14 nappal az új Szabályzat hatálybalépése előtt. Az új Szabályzat tartalmának el nem fogadása esetén a Fogyasztónak joga van bármikor elállni az Eladóval az Ügyfél Fiókjával kapcsolatban kötött szerződéstől azzal, hogy az Eladó felé egy nyilatkozatot nyújt be arról, hogy törölni kívánja az Ügyfél Fiókját. Az új Szabályzat hatálybalépésének napja előtt a Fogyasztó által leadott megrendelések az addigi, Ügyfél által a megrendelés leadásának napján elfogadott Szabályzat szerint kerülnek teljesítésre.