A visszaküldési űrlapon megadott személyes adatok kezelője a Wittchen Hungary Kft, Teréz körút 55-57, 1062 Budapest ("Társaság"). A személyes adatokat a fel nem használt termék visszaküldése érdekében dolgozzuk fel. 6 mp. Az egyének védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 a) és/vagy 1 b) és/vagy c) és/vagy f) pontja. a személyes adatok feldolgozásáról és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv („GDPR”) hatályon kívül helyezéséről. Személyes adatok a WITTCHEN csoporthoz tartozó jogalanyok, valamint a Vállalat hatályos jogszabályok betartására kötelezett alkalmazottai és/vagy munkatársai, valamint a Társasággal kiszervezett szolgáltatások alapján együttműködő jogalanyok számára adhatók ki, amennyiben ezek alvállalkozóként kezelik az adatokat, kizárólag a Társasággal kötött megbízási szerződés és/vagy adatmegosztás alapján és csak annak utasításai szerint. Ezen túlmenően, az adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint felhatalmazott szerveknek is átadhatják. A személyes adatok kezelése a termék visszaküldésének kezelésének időtartama alatt, valamint a jogszabályban meghatározott határidők szerint történik, ideértve az esetleges reklamációk elévüléséig. A személyes adatok kezelése nem foglalja magában az automatikus döntéshozatalt vagy a profilalkotást. Minden érintett jogosult: (i) hozzáférni adataihoz és azokat helyesbíteni, (ii) adatokat törölni, (iii) korlátozni az adatkezelést, (iv) adatokat továbbítani, (v) tiltakozni az adatok kezelése ellen. Kérjük, a fenti jogok gyakorlása érdekében írásban forduljon az ügyintézőhöz a Társaság székhelye szerinti címen („Személyes adatkezelőnek”), vagy elektronikus úton: info@wittchen.hu e-mail címen. Az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. A személyes adatok megadása önkéntes, de a termék visszaküldéséhez szükséges. A személyes adatok kezelésének szabályairól részletes tájékoztatást itt talál.

        Bezár
        Hasonlítsd össze a termékeket ()