Kapcsolat

    Ügyfélszolgálat

    Kapcsolattartási adatok

    WITTCHEN Hungary Kft.
    Budapest, Horvát 14-24 4. em
    1027

    ADÓSZÁM: 28739434-2-41
    Cégjegyzékszám: 01-09-371794

    Kérdésed van? Lépj velünk kapcsolatba

    A személyes adatok Adatkezelője a Wittchen Hungary Kft, Horvát utca 14-24. 4. em, Horvát utca 14-24. 4. em, e-mail: ado@wittchen.com (a továbbiakban, mint Társaság). A Társaság a beküldött kérdés megválaszolásának céljából kezeli a személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016, április 27-i 2016/679 számú rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - népszerű nevén „GDPR” (általános adatvédelmi rendelet) alapján kezeli. A személyes adatokat a Társaság alkalmazottai vagy alvállalkozói, valamint a Társaságnak kiszervezett szolgáltatások alapján és a megkötött megbízási megállapodásoknak megfelelően támogatást nyújtó szervezetek, valamint a törvény alapján felhatalmazott szervezeteknek adhatják át. A személyes adatokat 6 hónap időtartamig kezelik. Valamennyi személynek joga van személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez, adatkezelésének korlátozásához. Az adatkezeléssel érintett személynek joga van panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hivatal elnökénél, amennyiben úgy állapítja meg, hogy adatainak kezelése sérti GDPR törvény rendelkezéseit. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a fentiekben megjelölt cél teljesítéséhez elengedhetetlen.

    Bezár
    Hasonlítsd össze a termékeket ()