Extra -20% kedvezmény bőröndökre! Extra kedvezmény a második és további olcsóbb modellekből     *a kedvezmény a kosárban kerül levonásra.

Extra -20% kedvezmény a második és további olcsóbb bőröndökre

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
A kosaradban a legutóbbi látogatásod után maradtak termékek. Fejezd be a vásárlást mielőtt elfogynak a termékek!
Elérted az ingyenes kiszállítási küszöböt
Tovább a kosárba
Bevasarlo-kosar (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Elérted az ingyenes kiszállítási küszöböt
A kosarad üres

AJÁNDÉKUTALVÁNY SZABÁLYZAT

I. A SZABÁLYZAT TÁRGYA

Jelen rendelkezések adatvédelmi szabályzatot alkotnak (továbbiakban: "Adatvédelmi szabályzat"). A jelen szabályzat („Szabályzat”) célja, hogy meghatározza az ajándékutalványok vásárlására és beváltására vonatkozó magatartási szabályokat a alá tartozó üzletekben és/vagy üzletekben "WITTCHEN" és/vagy "WITTCHEN" márka TRAVEL.

II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
 1. A Szabályzat tartalma elérhető a WITTCHEN HUNGARY KFT. honlapján a www.wittchen.hu címen, valamint a WITTCHEN HUNGARY KFT. bemutatótermeiben és üzleteiben, annak érdekében, hogy a szerződés megkötése előtt lehetőség legyen a tartalmával való megismerkedésre.
 2. Jelen szabályzat 2022. március 16-tól hatályos.
III. DEFINÍCIÓK
 1. A következő szavak a következő jelentéssel bírnak a szabályzatban:
 2. Utalvány vagy Ajándék utalvány - az Eladó által papír alapon kiállított utalvány, amely feljogosítja az Ajándékutalvány birtokosát "WITTCHEN" és/vagy "WITTCHEN TRAVEL" márkájú termékek vásárlására Üzletben vagy Külföldi Bemutatóteremben, a vonatkozó árlista szerint, ill. a jelen Szabályzatból eredő feltételekkel birtokolt utalvány névértéke.
 3. Vásárló vagy Vevő - az Eladótól Ajándékutalványt vásárló nagykorú cselekvőképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, de cselekvőképes szervezeti egység.
 4. Piactér - a WITTCHEN HUNGARY KFT.-val külön együttműködési megállapodások alapján együttműködő harmadik felek értékesítési platformja, amelynek az Eladó nem a tulajdonosa és amely lehetőséget ad az Eladónak a WITTCHEN termékek értékesítésére és a fogyasztókkal való interakcióra a fent említett platformokon keresztül.
 5. Címzett - harmadik fél, aki ajándékutalványt kapott a Vevőtől.
 6. Fizetés - a Vevő általi fizetési mód: készpénzes fizetés, fizetőkártyás vagy az Áruházban elérhető egyéb fizetési mód.
 7. Ajándékutalvány birtokosa - az a vevő vagy címzett, aki az ajándékutalványt egy WITTCHEN üzletben vagy külföldi szalonban beváltásra bemutatja.
 8. Külföldi Áruház – egy Európai Uniós ország területén, de a Lengyel Köztársaság területén kívül található helyhez kötött üzlet, amely "WITTCHEN" vagy "WITTCHEN TRAVEL" márkanév alatt működik, típusa: (i) bemutatóterem vagy (ii) outlet az Eladó vagy az Eladóval kapcsolatban álló jogalany által, amelyben az Ajándék utalvány tulajdonosa jogosult az Ajándékutalvány beváltására.
 9. Eladó vagy WITTCHEN - WITTCHEN HUNGARY KFT., amelynek bejegyzett székhelye: 1062 Budepest, Teréz körút 55-57. A. ép. 2. emelet, ADÓSZÁM: 28739434-2-42, CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-371794.
 10. Üzlet – az Eladó által Magyarország területén „WITTCHEN” vagy „WITTCHEN TRAVEL” márkanév alatt üzemeltetett helyhez kötött üzlet, típusa: (i) bemutatóterem vagy (ii) outlet. Az üzletek listája az Eladó honlapján található: https://www.wittchen.hu/hu-HU/üzlet-és-szalonok címen fut.
 11. Online Áruház – A WITTCHEN online áruház a www.wittchen.hu.
 12. Megállapodás - a Vevő és az Eladó között fennálló kötelezettség, amely a termék(ek) tulajdonjogának a Vevőre történő átruházására és az áruk részére történő átadására irányul, valamint a Vevő kötelezettsége az áru átvételére és az Eladónak meghatározott árat megfizetésére.
IV. AZ AJÁNDÉKUTALVÁNYOK VÁSÁRLÁSÁNAK SZABÁLYAI
 1. A Vevőnek lehetősége van Ajándékutalványt vásárolni a WITTCHEN Üzletekben a kiválasztott Utalvány névértékéért.
 2. A Vevő által megvásárolható ajándékutalványok a következő címletekben kaphatók, azaz: (i) 5000 FT (szavakkal: ötezer forint), (ii) 10 000 FT (szavakkal: tízezer forint).
 3. Az Ajándékutalvány megvásárlásához a Vevő akaratnyilatkozatot nyújt be a WITTCHEN felé, amelynek célja közvetlenül a Szerződés megkötése.
 4. A WITTCHEN Áruházban Ajándékutalvány vásárlásához a Vevő vállalja, hogy az Ajándékutalvány névértékével megegyező összeget fizet ki a WITTCHEN-nek. A WITTCHEN üzletekben az ajándékutalvány kifizetése az üzletben elérhető bármilyen formában történhet, beleértve: (i) készpénzt vagy (ii) bankkártyát.
 5. Az Ajándékutalvány nem vásárolható meg az Eladó által korábban kiállított másik Ajándékutalvány felhasználásával.
 6. Miután a Vevő a megadott árat kifizette a WITTCHEN-nek, az Eladó a fent említettek által kiválasztott és befizetett névértékű Ajándékutalványt állít ki a Vevőnek.
V. HASZNÁLATI SZABÁLYOK
 1. Az Ajándékutalvány feljogosítja az Ajándékutalvány birtokosát az adott Üzletben vagy Külföldi Szalonban elérhető WITTCHEN termékek vásárlására az Ajándék utalvány névértékéig, a lent említett pont szerint. V szakasz 4-5 lent.
 2. Az Ajándékutalvány nem jogosítja fel az Ajándékutalvány birtokosát arra, hogy az alábbiakban kínált árukat vagy szolgáltatásokat vásároljon: (i) WITTCHEN online áruházban, (ii) a WITTCHEN-nel együttműködő harmadik felek piacterén.
 3. Az Ajándékutalvány feljogosít az összes WITTCHEN üzletben és Külföldi Szalonban kapható bármely termék kiválasztására.
 4. Az Ajándékutalvány névértékénél magasabb értékű termék(ek) kiválasztása esetén az Ajándékutalvány tulajdonosa köteles a különbözetet megfizetni.
 5. Az Ajándékutalvány névértékénél alacsonyabb értékű termékek kiválasztása esetén a különbözet nem térítendő vissza, beleértve a fent említetteket is. Ebben az esetben az Ajándékutalvány tulajdonosa nem jogosult a többit készpénzben átvenni.
 6. Az ajándékutalvány részben vagy egészben készpénzre nem váltható. Ez a fenntartás azokra az esetekre is vonatkozik, amikor az ajándékutalványt az érvényességi időn belül nem használják fel.
 7. Ha külföldi szalonban vásárol "WITTCHEN" és/vagy "WITTCHEN TRAVEL" márkájú termékeket, az Ajándék utalvány névértéke az adott EU-tagállamban érvényes árfolyamon, az előző átlagárfolyamon kerül átváltásra amit a nemzeti bank megfelelő honlapján közzétesznek az országok.
 8. A WITTCHEN Ajándékutalvány a vásárlástól számított 6 (szóval: hat) hónapig érvényes, a pont szerint. V szakasz 9 lent.
 9. Az Ajándékutalvány tulajdonosa az utalványt csak annak érvényességi ideje alatt jogosult beváltani, kivéve, ha a fent említett okokból nem következik be: törvényi előírások. Az Ajándék utalvány érvényességi idejének lejárta lehetetlenné teszi az Ajándékutalvánnyal történő tranzakció lebonyolítását.
 10. Az Ajándékutalvány kiállításra kerül "az üzletekben".
 11. Az ajándékutalványok lehetővé teszik, hogy termékeket vásároljon a WITTCHEN üzletekben és külföldi szalonokban – mind normál áron, mind promóciókkal és/vagy kedvezményekkel.
 12. Az Ajándékutalvány birtokosa a WITTCHEN üzletekben vagy a Külföldi WITTCHEN üzletekben vásárolhat termékeket az Ajándékutalvány felhasználásával (ha további fizetés szükséges), az üzletben vagy Külföldi üzletben elérhető fizetési mód kiválasztásával.
 13. Az Ajándékutalvány tulajdonosa az Ajándékutalványt annak érvényessége alatt egy alkalommal használhatja fel.
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. Jelen Szabályzat az egyetlen dokumentum, amely meghatározza az Ajándék utalványok vásárlásának és felhasználásának szabályait. Az utalványokkal kapcsolatos reklám- és promóciós anyagokban található összes tartalom csak tájékoztató jellegű.
 2. Az Utalvány megvásárlása a Szabályzatban meghatározott feltételekkel: (i) önkéntes és (ii) a Szabályzatban foglaltak egyidejű elfogadását jelenti.
 3. A jelen Szabályzat egyetlen rendelkezése sem sérti a Vevő jogait.
 4. A WITTCHENnek joga van a Szabályzatot bármikor megváltoztatni, beleértve, de nem kizárólagosan: amiatt: (i) az általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekben vagy azok felhatalmazott szervek általi értelmezésében bekövetkezett változás, amely közvetlen hatással van a Szabályzat tartalmára, és azt eredményezi, hogy a szabályozás változásához vagy értelmezéséhez hozzá kell igazítani, (ii) a Szabályzat tartalmával kapcsolatos félreértések vagy értelmezési kétségek megszüntetése, (iii) a meglévő funkciók megváltoztatása vagy bővítése és/vagy új funkciók hozzáadása az Ajándék utalványhoz, (iv) a WITTCHEN Ügyfelek biztonsága, különös tekintettel a visszaélések megelőzésének szükségességére.
 5. A Szabályzatban foglaltak változásai a www.wittchen.hu weboldalon való elérhetőségük napjától számított 14 nap elteltével lépnek hatályba, és ez csak a fent említettek hatálybalépésének napjától kiállított Ajándékutalványokra vonatkozik. Ezért a fent említettek hatálybalépése előtt vásárolt Ajándékutalványok tekintetében Szabályzat változásaira az Utalványok vásárlásának napján érvényes Szabályzat rendelkezései az irányadók.
 6. Ha a Szabályzat bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy más módon végrehajthatatlannak minősül bármely olyan ország jogszabályai által meghatározott mértékben, amelyben az ilyen rendelkezéseket alkalmazni kívánják, akkor az adott rendelkezés jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan és annak a joghatóságnak a jogszabályai szerint, amelyben jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, kizárásra kerül és törlésre kerül, a szabályzat többi rendelkezése pedig teljes hatályú és hatályos marad, és kötelező és végrehajtható marad.
 7. A jelen Szabályzat rendelkezései nem sértik és nem korlátozzák a jótállással vagy egyéb általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatos panasztételi jogot.
 8. A vitákat, ha a felek úgy kívánják, közvetítés vagy választottbíróság útján rendezik. Az ügyet végső soron a helyi és tárgyi joghatósággal rendelkező bíróság dönti el, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.